Brochure - Catalog : โบวชัวร์

Showing all 3 results

 • สมุด หนังสือ

  เรารับพิมพ์ได้หลากหลายความต้องการ  เพื่อเพิ่มความโดดเด่น การใช้รูปภาพที่ดีและตัวอักษร ยังดึงดูดให้สิ่งพิมพ์ของท่านมีความสนใจ เราสามารถใส่เทคนิคต่างช่วยให้สิ่งพิมพ์ของท่านมีความเป็นเอกลักษณ์ได้

  – มีทั้งเข้าเล่มสันทากาว เข้าเล่มมุมหลังคา เย็นกี่
  – พิมพ์งาน 4 สี ตามความต้องการของลูกค้า
  – ปกเคลือ PVC เงา และด้าน เคลือบ UV เคลือบ spot uv ปั้มนูน หรือปั้มจมได้
  – กระดาษสมุด หรือหนังสือ เลือกต้องการความหนาหรือบางได้

 • โบวชัวร์ แคตาล็อค

  เรารับพิมพ์ได้หลากหลายความต้องการ  เพื่อเพิ่มความโดดเด่น การใช้รูปภาพที่ดีและตัวอักษร ยังดึงดูดให้สิ่งพิมพ์ของท่านมีความสนใจ เราสามารถใส่เทคนิคต่างช่วยให้สิ่งพิมพ์ของท่านมีความเป็นเอกลักษณ์ได้

  – มีทั้งเข้าเล่มสันทากาว เข้าเล่มมุมหลังคา เย็นกี่
  – พิมพ์งาน 4 สี ตามความต้องการของลูกค้า
  – ปกเคลือ PVC เงา และด้าน เคลือบ UV เคลือบ spot uv ปั้มนูน หรือปั้มจมได้
  – เลือกความหนาหรือบางได้

 • โปสเตอร์

  เรารับพิมพ์ได้หลากหลายความต้องการ  เพื่อเพิ่มความโดดเด่น การใช้รูปภาพที่ดีและตัวอักษร ยังดึงดูดให้สิ่งพิมพ์ของท่านมีความสนใจ เราสามารถใส่เทคนิคต่างช่วยให้สิ่งพิมพ์ของท่านมีความเป็นเอกลักษณ์ได้

  – พิมพ์งาน 4 สี ตามความต้องการของลูกค้า