Hotline : คุณชาญชาย 081-615-2262

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฎิทินแขวน

– งานปฎิทินสามารถแจกได้ทุกเทศกาล ทุกโอกาส
– เพิ่มความจดจำแเบรน์ดของสินค้านั้นๆ อยู่เสมอตลอดปี
– งานพิมพ์จัดทำได้หลายหลายรูปแบบตามงบประมาณของลูกค้า

ขนาดปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6”x 8” ขนาด 7”x 10”
– เข้ากระดูกงู 4 ข้อ 2 ช่วง
– กระดาษ Artcard ตั้งแต่ 210-230 gsm

ขนาดสำหรับงานพิมพ์ปฏิทินแบบแขวน
A2 : ขนาด 17”x 23.5”
A3 : ขนาด 11.75”x 17”
A4 : ขนาด 8.25”x 11.75”
A5 : ขนาด 5.75”x 8.25”