Hotline : คุณชาญชาย 081-615-2262

สติกเกอร์

วอยประกันสินค้า
วอยด์ 4 สี นิยมใช้กับการรับประกันสินค้า อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามีประกัน ป้องกันการแกะ
ข้อดี คือป้องกันการปลอมแปลงของสินค้า ขโมยสินค้า เช่น งานรับปะรกันสินค้าทุกประเภท
ใช้เปนหลักฐานการประกันในการซ่อม ซื้อ จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนสินค้า ได้

วอยด์เปลือกไข่ ตัดด้วยเครื่องมือพิเศษ แกะง่าย ได้มาตรฐาน รอยตัดสวยงาม เมื่อแกะหรือลอกออก จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆ คล้ายเปลือกไข่

วอยด์เงิน เมื่อถูกแกะหรือลอกออก จะมีการทิ้งคราบส่วนที่แกะ ตัวอย่างจะเสียหายอย่างชัดเจน เวลาดึงออกจะทิ้งคำว่า VOID ไว้