Hotline : คุณชาญชาย 081-615-2262

โบวชัวร์ แคตาล็อค

เรารับพิมพ์ได้หลากหลายความต้องการ  เพื่อเพิ่มความโดดเด่น การใช้รูปภาพที่ดีและตัวอักษร ยังดึงดูดให้สิ่งพิมพ์ของท่านมีความสนใจ เราสามารถใส่เทคนิคต่างช่วยให้สิ่งพิมพ์ของท่านมีความเป็นเอกลักษณ์ได้

– มีทั้งเข้าเล่มสันทากาว เข้าเล่มมุมหลังคา เย็นกี่
– พิมพ์งาน 4 สี ตามความต้องการของลูกค้า
– ปกเคลือ PVC เงา และด้าน เคลือบ UV เคลือบ spot uv ปั้มนูน หรือปั้มจมได้
– เลือกความหนาหรือบางได้